Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Revije in knjige

Financiranje revij in knjig po sektorjih dejavnosti v letu 2017