Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Mladi raziskovalci

Eden od instrumentov znanstvene politike ARRS je financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev. Program zelo uspešno poteka že od leta 1985 in je izdatno prispeval k dvigu raziskav, kadrovskemu pomlajevanju raziskovalnih skupin na inštitutih, pedagoškemu delu na univerzah, krepitvi visokokvalificiranih zdravnikov - raziskovalcev na klinikah in povečanju kadrovskega potenciala za potrebe drugih uporabnikov iz javnega in zasebnega sektorja.

Sredstva za mlade raziskovalce

 

Mentorstva mladim raziskovalcem glede na starost in spol mentorja oziroma mentorice v letu 2016
(upoštevana je starost ob koncu leta 2016)

Upoštevani so vsi mentorji in mentorice, ki so bili v letu 2016 financirani za usposabljanje mladih raziskovalcev.

Najmlajši mentor je star 33 let in najmlajša mentorica je stara 36 let. Najstarejši mentor je star 76 let in najstarejša mentorica je stara 69 let.

Mentorstva mladim raziskovalcem glede na starost in spol mentorja oziroma mentorice v letu 2016 za državni sektor
(upoštevana je starost ob koncu leta 2016)

Upoštevani so mentorji in mentorice, ki so bili v letu 2016 financirani za usposabljanje mladih raziskovalcev.

Najmlajši mentor je star 33 let in najmlajša mentorica je stara 36 let. Najstarejši mentor je star 74 let in najstarejša mentorica je stara 69 let.

Mentorstva mladim raziskovalcem glede na starost in spol mentorja oziroma mentorice za leto 2016 za visokošolski sektor
(upoštevana je starost ob koncu leta 2016)

Upoštevani so mentorji in mentorice, ki so bili v letu 2016 financirani za usposabljanje mladih raziskovalcev.

Najmlajši mentor je star 33 let in najmlajša mentorica je stara 36 let. Najstarejši mentor je star 76 let in najstarejša mentorica je stara 69 let.

Število mentorstev mladim raziskovalcem, ki so oziroma niso vodje raziskovalnega programa v letu 2016

 
Število mladih raziskovalcev glede na začetek usposabljanja po spolu od leta 1985 do 2016
(kliknite na sliko za povečavo)

Pričetek financiranja mladih raziskovalcev v letu 2001 je bil prestavljen v začetek leta 2002. Enako je bilo v letu 2002. V letu 2003 pa sta se začeli financirati dve generaciji mladih raziskovalcev.

Klikni

Struktura mladih raziskovalcev glede na začetek usposabljanja po raziskovalni vedi
(kliknite na sliko za povečavo)