Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Infrastruktura

K infrastrukturi uvrščamo raziskovalno opremo, informacijsko podporo in mednarodno literaturo ter revije in knjige.

Infrastruktura v letu 2018