Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Podoktorski projekti

Sredstva in FTE (polno zaposleni raziskovalci) za podoktorske projekte

Sredstva za podoktorske projekte po raziskovalnih vedah v letu 2018

Delež sredstev po raziskovalnih vedah glede na spol vodje podoktorskega projekta v letu 2018