Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Infrastrukturni programi predstavljajo podporo raziskovalnemu delu. Težiščna vloga raziskovalne infrastrukture je zagotavljanje kakovostnega raziskovalnega okolja za potrebe raziskav.

Sredstva za infrastrukturne programe