Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja - arhiv

Tekoče

Proračun ARRS - 2002-2014

 
Porazdelitev sredstev proračuna 2013 po sektorjih dejavnosti v evrih in deleži v odstotkih

Porazdelitev sredstev proračuna 2012 po sektorjih dejavnosti v evrih in deleži v odstotkih