Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Mednarodna znanstvena literatura

Sredstva za mednarodno znanstveno literaturo po sektorjih dejavnosti v letu 2016