Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Projekti

ARRS sofinancira mednarodno projektno sodelovanje skozi različne mehanizme: bilateralni raziskovalni projekti, vodilne agencije, komplementarna shema-ERC, NORFACE - ERA-NET in COST.

Bilateralni raziskovalni projekti potekajo z najbolj razvitimi raziskovalnimi organizacijami znotraj EU, ki prispevajo k znanstvenem in gospodarskemu razvoju Slovenije.

Shema vodilne agencije: ARRS sodeluje z Avstrijskim skladom za znanstvene raziskave (FWF), Flamsko fundacijo za raziskave (FWO) in Madžarskim nacionalnim skladom za raziskovanje, razvoj in inovacije (NKFIA, nekdanja OTKA). Shema vodilne agencije poenostavi in skrajša prijavno proceduro. Skupne prijave zbere vodilna agencija, ki sofinancira tudi večji projektni delež in izvede celoten evalvacijski postopek.

Komplementarna shema ERC – ARRS sofinancira prilagojene projekte iz Slovenije, ki so bili pozitivno ocenjeni na razpisih Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), niso pa bili izbrani za sofinanciranje pri ERC. ARRS te prilagojene projekte sofinancira in se izvajajo pretežno v Sloveniji.

 

Sredstva za projekte mednarodnega sodelovanja po raziskovalnih vedah v letu 2016

Sredstva za projekte mednarodnega sodelovanja po sektorjih dejavnosti v letu 2016