Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Dvostransko in večstransko sodelovanje

Dvo- in večstransko sodelovanja po sektorjih dejavnosti v letu 2019

 

Sredstva za dvostransko sodelovanje po državah v letu 2019


Delež sredstev glede na spol vodje oziroma nosilca financiranja v letu 2019