Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Raziskovalni programi

Raziskovalni program predstavlja zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katero je pričakovati, da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju, in je takega pomena za Republiko Slovenijo, da obstaja državni interes, opredeljen v strategiji za področje raziskovalne in inovacijske dejavnosti.

Sredstva in FTE (polno zaposleni raziskovalci) za raziskovalne programe

Struktura sredstev za raziskovalne programe po raziskovalnih vedah v letu 2015

 

Delež sredstev po raziskovalnih vedah in glede na spol vodje raziskovalnega programa v letu 2015

Vodje raziskovalnih programov glede na starost in spol za leto 2015
(upoštevana je starost ob koncu leta 2015)

Najmlajši vodja raziskovalnega programa je star 34 let in najmlajša vodja je stara 41 let. Najstarejši vodja raziskovalnega programa je star 76 let in najstarejša vodja pa je stara 68 let

Raziskovalke in raziskovalci, ki so izvajali raziskovalne programe, glede na starost in spol za leto 2015
(upoštevana je starost ob koncu leta 2015)

Ista oseba je upoštevana samo enkrat.

Število programskih skupin RO glede na število raziskovalcev;
povprečni obseg v FTE glede na število raziskovalcev v programski skupini RO v letu 2015

Programska skupina RO so raziskovalci programske skupine, ki izvajajo raziskovalni program znotraj ene RO

 

Za gospodarske raziskovalne organizacije: število programskih skupin RO glede na število raziskovalcev;
 povprečni obseg v FTE glede na število raziskovalcev v programski skupini RO v letu 2015

Programska skupina RO so raziskovalci programske skupine, ki izvajajo raziskovalni program znotraj ene RO