Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Namen financiranja ustanoviteljskih obveznosti in povračila v zvezi z delom je zagotoviti javnim zavodom osnovne pogoje za raziskovalno delo.

Sredstva za ustanoviteljske obveznosti od leta 2007 do 2015