Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Raziskovalni projekti

K raziskovalnim projektom uvrščamo temeljne raziskovalne projekte, aplikativne raziskovalne projekte in podoktorske raziskovalne projekte ter ciljne raziskovalne programe (CRP).

Struktura sredstev za raziskovalne projekte v evrih in deleži v odstotkih v letu 2015

Sredstva in FTE za temeljne, aplikativne in podoktorske projekte ter CRP

Sredstva za temeljne, aplikativne in podoktorske projekte ter CRP za obdobje od 2007 do 2015

Deleži sredstev po raziskovalnih vedah za temeljne, aplikativne in podoktorske projekte ter CRP

Deleži sredstev po sektorju dejavnosti za temeljne, aplikativne in podoktorske projekte ter CRP

Delež sredstev glede na spol vodje temeljnega, aplikativnega in podoktorskega projekte ter CRP v letu 2015