Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Stabilno financiranje

Raziskovalnimi programi, infrastrukturni programi in ustanoviteljske obveznosti predstavljajo stabilni del finančne podpore raziskovalni dejavnosti.

 

Struktura stabilnega financiranja v letu 2020