Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev

Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev je omogočiti zaposlovanje mladih doktorjev znanosti, ki so po končanem doktorskem usposabljanju zaradi dolgotrajne ekonomske in finančne krize ostali brez možnosti zaposlitve. Cilj je spodbujanje zaposlovanja visoko usposobljenega raziskovalnega kadra, uporaba pridobljenih znanj na področju raziskovalnorazvojnega dela in prenos znanja v prakso.

Obseg financiranih spodbujanja zaposlovanja mladih doktorjev po raziskovalnih vedah v evrih in deleži v odstotkih v letu 2015

 

Obseg financiranih spodbujanja zaposlovanja mladih doktorjev po sektorjih dejavnosti v evrih in deleži v odstotkih v letu 2015

V letu 2015 se ni financiralo zaposlovanje mladih doktorjev v poslovnem sektorju, ker ni bilo potrjene sheme državnih pomoči.