Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Revije in knjige ter odprti dostop

Financiranje revij in knjig ter odprti dostop po sektorjih dejavnosti v letu 2019