Pregledi in analize

Mednarodno znanstveno sodelovanje

Delež sredstev za mednarodno znanstveno sodelovanje v proračunu ARRS

Obseg sredstev za mednarodne dvostranske znanstvenoraziskovalne projekte glede na geografsko območje in višino sredstev v letu 2014 v evrih in deleži v odstotkih