Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Proračun ARRS

Struktura proračuna v letu 2020

 

Sredstva ARRS in delež sredstev ARRS v proračunu RS

 

Sredstva ARRS in delež sredstev ARRS v BDP (za leto 2021 so prikazana planirana sredstva ARRS)