Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Raziskovalni projekti

K raziskovalnim projektom uvrščamo temeljne raziskovalne projekte, aplikativne raziskovalne projekte in podoktorske raziskovalne projekte ter ciljne raziskovalne programe (CRP).

Struktura sredstev za raziskovalne projekte v letu 2017

Sredstva in FTE (polno zaposleni raziskovalci) za temeljne, aplikativne in podoktorske projekte ter CRP

Sredstva za temeljne, aplikativne in podoktorske projekte ter CRP

Deleži sredstev po raziskovalnih vedah za temeljne, aplikativne in podoktorske projekte ter CRP

Deleži sredstev po sektorju dejavnosti za temeljne, aplikativne in podoktorske projekte ter CRP

Delež sredstev glede na spol vodje temeljnega, aplikativnega in podoktorskega projekte ter CRP v letu 2017