Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Mladi raziskovalci

Sredstva za mlade raziskovalce

Mentorji mladim raziskovalcem glede na starost in spol mentorja oziroma mentorice v letu 2017
(upoštevana je starost ob koncu leta 2017)

Upoštevani so vsi mentorji in mentorice, ki so bili v letu 2017 financirani za usposabljanje mladih raziskovalcev. Vsak mentor oziroma mentorica je upoštevan samo enkrat.

Najmlajši mentor je star 33 let in najmlajša mentorica je stara 35 let. Najstarejši mentor je star 76 let in najstarejša mentorica je stara 70 let.

Mentorstva mladim raziskovalcem glede na starost in spol mentorja oziroma mentorice v letu 2017 za državni sektor
(upoštevana je starost ob koncu leta 2017)

Upoštevani so mentorji in mentorice, ki so bili v letu 2017 financirani za usposabljanje mladih raziskovalcev.

Najmlajši mentor je star 33 let in najmlajša mentorica je stara 35 let. Najstarejši mentor je star 69 let in najstarejša mentorica je stara 70 let.

Mentorstva mladim raziskovalcem glede na starost in spol mentorja oziroma mentorice za leto 2017 za visokošolski sektor
(upoštevana je starost ob koncu leta 2017)

Upoštevani so mentorji in mentorice, ki so bili v letu 2017 financirani za usposabljanje mladih raziskovalcev.

Najmlajši mentor je star 34 let in najmlajša mentorica je stara 37 let. Najstarejši mentor je star 76 let in najstarejša mentorica je stara 70 let.

Število mentorstev mladim raziskovalcem, kjer so oziroma niso mentorji vodje raziskovalnega programa v letu 2017

Število mladih raziskovalcev glede na začetek usposabljanja po spolu od leta 1985 do 2017
(kliknite na sliko za povečavo)

Pričetek financiranja mladih raziskovalcev v letu 2001 je bil prestavljen v začetek leta 2002. Enako je bilo v letu 2002. V letu 2003 pa sta se začeli financirati dve generaciji mladih raziskovalcev.

Struktura števila mladih raziskovalcev glede na začetek usposabljanja po raziskovalni vedi
(kliknite na sliko za povečavo)