Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Proračun ARRS

Struktura proračuna v letu 2018

Sredstva ARRS in delež sredstev ARRS v proračunu RS (za leto 2019 so prikazana planirana sredstva)

Sredstva ARRS in delež sredstev ARRS v BDP (za leto 2019 so prikazana planirana sredstva ARRS in za BDP je vir jesenska napoved gospodarskih gibanj, 2018)