Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Proračun ARRS

Struktura proračuna v letu 2015

Sredstva ARRS in delež sredstev ARRS v proračunu RS (za leti 2016 in 2017 so prikazana planirana sredstva)