Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Raziskovalni programi

Sredstva in FTE (polno zaposleni raziskovalci) za raziskovalne programe

 

Struktura sredstev za raziskovalne programe po raziskovalnih vedah v letu 2020

 

Delež sredstev po raziskovalnih vedah glede na spol vodje raziskovalnega programa v letu 2020

 

Raziskovalke in raziskovalci (brez mladih raziskovalcev), ki so izvajali raziskovalne programe glede na raziskovalno vedo in spol v letu 2020

Vse raziskovalne programe je izvajalo 2509 raziskovalcev in 1739 raziskovalk, kar predstavlja 40,9 % žensk.


Vodje raziskovalnih programov glede na starost in spol v letu 2020
(upoštevana je starost ob koncu leta 2020)

Najmlajši vodja raziskovalnega programa je star 37 let in najmlajša vodja je stara 43 let. Najstarejši vodja raziskovalnega programa je star 79 let in najstarejša vodja pa je stara 73 let.

 

Raziskovalke in raziskovalci, ki so izvajali raziskovalne programe, glede na starost in spol v letu 2020
(upoštevana je starost ob koncu leta 2020)

Brez mladih raziskovalcev, ista oseba je upoštevana samo enkrat.

 

FTE glede na starost in spol v letu 2020
(upoštevana je starost ob koncu leta 2020)


Število programskih skupin RO glede na število raziskovalcev;
povprečni obseg v FTE glede na število raziskovalcev v programski skupini RO v letu 2020

Programska skupina RO so raziskovalke in raziskovalci programske skupine, ki izvajajo raziskovalni program znotraj ene RO

 

Za gospodarske raziskovalne organizacije:
število programskih skupin RO glede na število raziskovalcev; povprečni obseg v FTE glede na število raziskovalcev v programski skupini RO v letu 2020

Programska skupina RO so raziskovalci programske skupine, ki izvajajo raziskovalni program znotraj ene RO

 

 

Vodje raziskovalnega programa, ki so oziroma niso bili hkrati vodje temeljnega, aplikativnega, podoktorskega projekta ali CRP v letu 2020