Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Projekti

ARRS sofinancira mednarodno projektno sodelovanje skozi različne mehanizme: bilateralni raziskovalni projekti, vodilne agencije, komplementarna shema-ERC, NORFACE - ERA-NET in COST.

Sredstva za projekte mednarodnega sodelovanja po raziskovalnih vedah v letu 2017

Sredstva za projekte mednarodnega sodelovanja po sektorjih dejavnosti v letu 2017