Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Informacijska podpora, tuja literatura

ARRS izvaja informacijsko podporo z neposredno dodelitvijo sredstev organizacijam informacijske in komunikacijske infrastrukture, katerih dejavnost je infrastrukturni pogoj za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa.

ARRS sofinancira tujo literaturo in baze podatkov knjižnicam z javnimi razpisi, ki opravljajo informacijske storitve za širši krog uporabnikov v raziskovalni dejavnosti.

Obseg in struktura financiranja informacijske podpore in tuje literature po sektorjih dejavnosti v evrih in deleži v odstotkih v letu 2015