Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Mednarodno sodelovanje

ARRS sofinancira sprejete obveznosti v okviru mednarodnih dvostranskih in večstranskih sporazumov, ki prispevajo k vključevanju v mednarodno in evropsko okolje in povečujejo mednarodno mobilnost raziskovalcev. Eden od glavnih ciljev je povečati udeležbo slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih institucij v EU programih in mednarodnih programih na sploh.

 

Struktura mednarodnega sodelovanja v evrih in deleži v odstotkih v letu 2015