Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Aplikativni projekti

Sredstva in FTE (polno zaposleni raziskovalci) za aplikativne projekte

Sredstva za aplikativne projekte po raziskovalnih vedah v letu 2020

 

Sredstva glede na spol vodje aplikativnega projekta v letu 2020


Vodje aplikativnih projektov glede na starost in spol v letu 2020
(upoštevana je starost ob koncu leta 2020)

Najmlajši vodja aplikativnega projekta je bil star 35 let in najmlajša vodja je bila stara 43 let. Najstarejši vodja aplikativnega projekta je bil star 79 let in najstarejša vodja pa je bila stara 73 let.

 

Raziskovalke in raziskovalci, ki so izvajali aplikativne projekte, glede na starost in spol v letu 2020
(upoštevana je starost ob koncu leta 2020)

Brez mladih raziskovalcev, ista oseba je upoštevana samo enkrat (tudi če je izvajala več projektov oziroma je zaposlena v različnih RO)

 

FTE glede na starost in spol za aplikativne projekte v letu 2020
(upoštevana je starost ob koncu leta 2020)

 

Delež sredstev za aplikativne projekte po spolu, ki jih vodijo mlajši raziskovalci ali raziskovalke oziroma drugi raziskovalci ali raziskovalke v letu 2020

Posebno kategorijo predstavljajo aplikativni projekti, katerih vodje so mlajši doktorji (največ deset aktivnih let po zagovoru doktorata). Slednjim je v javnem razpisu za sofinanciranje projektov namenjena posebna pozornost.

Mlade vodje, ki so ženske, so prejele 22,1 % sredstev in mladi moški vodje so prejeli 77,9 % sredstev, med drugimi vodji pa ženskam pripada 30,9 % sredstev in moškim 69,1 % sredstev.