Razpisi in pozivi

Mednarodni javni razpisi in pozivi v letu 2022

Opomba: Datum objave in izvedba posameznih javnih razpisov in pozivov se izvaja v skladu s proračunskimi zmožnostmi, kar lahko pomeni spremembo navedenih podatkov. Pri dvostranskih mobilnostnih razpisih agencija opravlja posredujočo vlogo. Na podlagi dogovora med obema državama (smernicah, o katerih se predhodno dogovorita sodelujoči državi na ravni pristojnih ministrstev) agencija pripravi besedilo javnega razpisa in izvede celoten administrativni postopek. Glede na število prispelih prijav agencija pripravi predlog slovenskega dela prednostnega seznama prijav za sofinanciranje, ga nato preda slovenskemu delu Meddržavne komisije, ki jo na slovenski strani zastopa ministrstvo, pristojno za znanost. Agencija na ta način izvede evalvacijski postopek samo za slovenski del prijavnih vlog.

 

Predvideni datum objave Razpis Status Predvideni rok za oddajo prijav Predvideni rok za seznanitev z rezultati Kontaktna oseba
14.01.2022 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2022-2024 zaključen

rezultati
10.03.2022 10.10.2022 Maja Kranjc Todorović
14.01.2022 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov, kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
17.03.2022 15.12.2022 Aleksandra Panič
21.01.2022 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
01.04.2022 22.12.2022 Lucija Učakar Petrovčič
28.01.2022 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2023 do 2024 zaključen

rezultati
21.04.2022 21.11.2022 Neža Hlebanja
18.02.2022 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
07.04.2022 30.03.2023 Lucija Učakar Petrovčič
18.02.2022 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer SNSF (Swiss National Science Foundation) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati

rezultati - drugi rok
01.04.2022

03.10.2022

18.04.2023
januar 2023 Lucija Učakar Petrovčič
18.02.2022 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2023 in 2024 zaključen

rezultati
20.04.2022 16.03.2023 Maja Turk
18.03.2022

 

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2023 do 2024 zaključen

rezultati
05.05.2022 19.12.2022 Maja Kranjc Todorović
25.03.2022

 

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2023-2024 zaključen

rezultati
25.05.2022 28.12.2022 Maja Turk
25.03.2022

 

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2023-2025 zaključen

rezultati
25.05.2022 junij 2023 Maja Turk
08.04.2022 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo za leti 2023-2024 zaključen

rezultati
30.06.2022 27.12.2022 Neža Hlebanja
08.04.2022 Javni razpis za sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2022
 
zaključen

rezultati
19.05.2022 07.07.2022 Bojan Volf
06.05.2022 Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2022 zaključen

rezultati

poročilo
14.06.2022 28.07.2022



27.03.2023
Špresa Neziri
13.05.2022

 

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije – objava v letu 2022 zaključen

rezultati
 

06.04.2023
Aleksandra Panič
03.06.2022 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v letih 2023 - 2025 zaključen

rezultati
06.09.2022 04.04.2023 Neža Hlebanja
10.06.2022 Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti zaključen

rezultati
30.06.2022 06.09.2022 Lucija Učakar Petrovčič
10.06.2022 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
05.10.2022 05.02.2024

 

Aleksandra Panič
26.08.2022

 

Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov za obdobje 2023-2025 v teku

rezultati

rezultati - december 2023
30.10.2024

14.03.2023


11.12.2023
Maja Turk
23.09.2022 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije za obdobje 2023-2028 zaključen

rezultati
15.12.2022 17.11.2023 Aleksandra Panič
09.12.2022 Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023) zaključen

rezultati - februar

rezultati - maj

rezultati - junij

poročilo
31.05.2023

24.02.2023


12.05.2023


20.06.2023


02.08.2023
Aleksandra Panič
16.12.2022 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FNR (Luxembourg National Research Fund) deluje v vlogi vodilne agencije v letu 2022 zaključen

rezultati
20.04.2023 06.11.2023

 

Aleksandra Panič
16.12.2022 Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2023 zaključen 07.02.2023   Mojca Boc
16.12.2022

 

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2025 zaključen

rezultati
09.02.2023 11.05.2023 Neža Hlebanja
23.12.2022 Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) v teku

rezultati - maj 2023

rezultati - december 2023

rezultati - marec 2024
 

01.06.2023



11.12.2023


19.03.2024
Maja Turk

Glede na epidemiološko situacijo, ki kaže večanje števila okužb v Evropi ter težavno situacijo z obvladovanjem epidemije v številnih državah sveta, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije predlaga finančno nevtralno podaljšanje trajanja bilateralnih in bilateralnih znanstvenih projektov za eno leto, za tiste projekte, ki se zaključujejo najkasneje na dan 31. 12. 2021. Gre za bilateralne in bilateralne znanstvene projekte, pri katerih je pandemija vplivala na prvo ali zadnje leto izvajanja projektov. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije bo vse prijavitelje o podaljšanju potekajočih projektov pisno obvestila po podpisu soglasja z državo partnerico.

Objava načrtovanih javnih razpisov, katerih objava je bila načrtovana do konca leta 2020, se prestavi predvidoma v leto 2021.

 

Javni razpisi in pozivi, odprti v letu 2021 s predvideno objavo rezultatov v 2022

 

Datum objave Razpis Status Rok za oddajo prijav Rok za seznanitev z rezultati Kontaktna oseba
08.01.2021

 

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati - april 2022
12.5.2022   Aleksandra Panič
03.12.2021 Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022) zaključen

rezultati

poročilo
30.11.2022

21.12.2022

19.07.2023
Aleksandra Panič
18.09.2020 Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) zaključen

rezultati - december 2020

rezultati - april 2021

rezultati - junij 2021

rezultati - november 2021

rezultati - december 2021

rezultati - marec 2022

rezultati - junij 2022

rezultati - december 2022
stalno odprt
03.12.2020




21.04.2021


14.06.2021



12.11.2021


14.12.2021


25.03.2022



24.06.2022



12.12.2022
Aleksandra Panič
12.11.2021

 

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024 zaključen

rezultati

poročilo
20.12.2021 22.03.2022 Frančiška Rožič Novak