Novice, obvestila

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov za obdobje 2023-2025

Direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: direktor agencije) je na podlagi 15. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/22), 25. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21-ZZrID) v zvezi z 167. členom Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22), v zvezi z Javnim razpisom za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov za obdobje 2023-2025 (Uradni list RS, št. 112/22, z dne 26. 8. 2022) sprejel Sklep o izboru prijav za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov za obdobje 2023-2025 št: 5110-1/2022-17 z dne 7. 3. 2023.

 

Priloga:

  • Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov za obdobje 2023-2025 (rezulati za prispele prijave v obdobju od 26. 8. 2022 do 31. 1. 2023)
  • Results of the Public call for (co)financing potential ERC candidates to visit ERC grantees for the 2023-2025 period (application period 26. 8. 2022 – 31. 1. 2023):