Podporni instrumenti ERC

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (Uradni list RS, št. 161/22) – december 2023

Na podlagi sklepa direktorja Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije o (so)financiranju prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave projektov na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), št. 5100-22/2022-64 z dne, 5. 12. 2023 ter v zvezi z Javnim razpisom za (so)financiranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (Uradni list RS, št. 161/22) je agencija v (so)financiranje sprejela devet (9) prilagojenih raziskovalnih projektov.

 

Priloga:

  • Tabela 1: Število sprejetih prijav pri agenciji na podlagi komplementarne sheme: