Načrt za okrevanje in odpornost

Predstavitev

Novice, obvestila
  Dan ARIS 2023: prelomno leto za Javno agencijo za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (21.11.2023, posodobljeno 22.11.2023)
  Izvedba četrtega skupnega usposabljanja izvajalskih agencij ARIS in SPIRIT Slovenija v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (14.11.2023)
  Tretje skupno usposabljanje ARIS in SPIRIT Slovenija: Ogled dobrih praks v znanstveno-tehnološkem parku v Celovcu, 21. septembra 2023 (18.09.2023)
  Show more
Razpisi in pozivi
  Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6 (31.03.2023, posodobljeno 12.05.2023) - zaključen
  Javni poziv za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev (02.02.2023, posodobljeno 29.06.2023)
Rezultati razpisov in pozivov
  Rezultati Javnega poziva za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev. Osmo odpiranje dne 6. 11. 2023. (17.11.2023)
  Rezultati Javnega poziva za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev. Osmo odpiranje dne 02. 10. 2023. (17.10.2023)
  Rezultati Javnega poziva za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev. Sedmo odpiranje dne 04. 09. 2023. (06.10.2023)
  Show more