COST

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023) - februar 2023

Na podlagi sklepa o predlogu sklepa o izboru prijav na Javnim razpisom za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023) (v nadaljevanju: javni razpis), ki ga je sprejel Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: agencija), je direktor agencije sprejel sklep o izboru prijav na javni razpis.

Datum ob posamezni priponki označuje datum sklepa direktorja, na podlagi katerega so bile prijave predlagane v izbor za sofinanciranje.

 

Priloge: