COST

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie Pečat odličnosti (2022)

Na podlagi sklepa direktorja agencije o izboru prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie Pečat odličnosti, št. 5100-15/2022-19 z dne 24. 8. 2022, in v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti, št. 5100-15/2022-3, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 81/2022, dne 10. 6. 2022, so bili v sofinanciranje sprejeti štirje (4) raziskovalni projekti.

 

Priloga: