Shema (so)financiranja po principu vodilne agencije (Lead Agency)

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FNR (Luxembourg National Research Fund) deluje v vlogi vodilne agencije v letu 2022 (Uradni list RS, št. 157/22 z dne 16. 12. 2022)

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARIS) je v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FNR (Luxembourg National Research Fund) deluje v vlogi vodilne agencije v letu 2022 prejela štiri prijave. Vse štiri prijave so bile formalno popolne tako pri ARIS kot pri FNR in so se tudi uvrstile v ocenjevalni postopek, ki ga je izvedla vodilna agencija FNR. V financiranje sta bili sprejeti dve prijavi.

 

Prloga:

  • Rezultati javnega razpisa: