Shema (so)financiranja po principu vodilne agencije (Lead Agency)

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije za obdobje 2023-2028 (Uradni list RS, št. 122/22 z dne 23. 9. 2022)

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARIS) je v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije za obdobje 2023-2028 prejela dvaintrideset prijav. Dve prijavi sta bili umaknjeni iz postopka, in sicer ena prijava je bila umaknjena na slovenski in ena na poljski strani. Trideset prijav je bilo formalno popolnih tako pri ARIS kot pri NCN in so se tudi uvrstile v ocenjevalni postopek, ki ga je izvedla vodilna agencija NCN. V prvi fazi evalvacije na poljski strani je bilo zavrnjenih enajst prijav in v drugi fazi evalvacije zavrnjenih enajst prijav. V (so)financiranje je bilo sprejetih osem prijav.

 

Prloga:

  • Rezultati javnega razpisa: