Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2022

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

08.04.2022, Ur.l. RS, št. 49/22

  Zaključek javnega razpisa

19.05.2022 do 15.00

  Odpiranje vlog

25.05.2022

  Ocenjevanje vlog

10.06.2022

  Seja znanstvenega sveta agencije

20.06.2022

  Obvestila prijaviteljem o izboru prijav

30.06.2022

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

07.07.2022
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano