COST

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2022

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je na podlagi 172. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21 – ZZrID; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) v zvezi s 3. odstavkom 100. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) in Sklepa o predlogu sklepa o izboru prijav za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2022, št. 5100-13/2022-25 in št. 5100-13/2022-49 z dne 7. 11. 2022 , ki ju sprejel Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2022 (Uradni list RS, št. 60/22) sprejela Sklep o izboru prijav za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2022

 

Priloga: