Shema (so)financiranja po principu vodilne agencije (Lead Agency)

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWF deluje v vlogi vodilne agencije – april 2022

Na podlagi sklepa v. d. direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije, št. 5100-30/2020-80, z dne 5. 4. 2022, je agencija v sofinanciranje sprejela en projekt.

 

  • Odobrena prijava: