Mednarodno sodelovanje

Vodilna agencija (Lead Agency)

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati drugega roka Javnega razpisa za (so)financiranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer SNSF (Swiss National Science Foundation) deluje v vlogi vodilne agencije (oktober 2022)

Na podlagi sklepa direktorja ARRS o izboru prijav za (so)financiranje, št. 5100-5/2022-72 z dne 5. 4. 2023, in v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer SNSF (Swiss National Science Foundation) deluje v vlogi vodilne agencije, št. 5100-5/2022-2, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 20/2022 dne 18. 2. 2022, se za (so)financiranje izbere en (1) raziskovalni projekt.

 

  • Odobrena prijava: