Mednarodno sodelovanje

Vodilna agencija (Lead Agency)

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov, kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije (Uradni list RS, št. 6/22 z dne 14. 1. 2022)

Na podlagi sklepa direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS o sofinanciranju slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov, kjer NKFIH deluje v vlogi vodilne agencije, št. 5100-19/2021-70 z dne 6. 12. 2022, ter v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov, kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije, je ARRS v sofinanciranje sprejela šest projektov.

 

  • Tabela sprejetih projektov: