Shema (so)financiranja po principu vodilne agencije (Lead Agency)

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov, kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije (Uradni list RS, št. 6/22 z dne 14. 1. 2022)

Na podlagi sklepa direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS o sofinanciranju slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov, kjer NKFIH deluje v vlogi vodilne agencije, št. 5100-19/2021-70 z dne 6. 12. 2022, ter v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov, kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije, je ARRS v sofinanciranje sprejela šest projektov.

 

  • Tabela sprejetih projektov: