Mednarodno sodelovanje

Vodilna agencija (Lead Agency)

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije – december 2022

Na podlagi sklepa agencije o izboru prijav, št. 5100-20/2021-80 z dne 8. 12. 2022, in v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije , št. 5100-20/2021-1, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 9/2022, dne 21. 1. 2022, je bil v sofinanciranje sprejet en (1) raziskovalni projekt.

 

  • Odobrena prijava: