Shema (so)financiranja po principu vodilne agencije (Lead Agency)

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati prvega roka Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer SNSF (Swiss National Science Foundation) deluje v vlogi vodilne agencije (april 2022)

Na podlagi sklepa direktorja agencije o izboru prijav, št. 5100-5/2022-39 z dne 4. 10. 2022, in v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer SNSF (Swiss National Science Foundation) deluje v vlogi vodilne agencije, št. 5100-5/2022-2, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 20/2022, dne 18. 2. 2022, sta bila v sofinanciranje sprejeta dva (2) raziskovalna projekta.

 

  • Seznam odobrenih prijav: