Mednarodno sodelovanje

 

  - Mednarodni bilateralni raziskovalni projekti
 
  - Mobilnost
 
  - Shema (so)financiranja po principu vodilne agencije (Lead Agency)
 
  - Mednarodna partnerstva
 
  - Članstvo ARIS v mrežah nacionalnih agencij z namenom (so)financiranja ERA-NET raziskovalnih projektov
 
  - Mednarodno sodelovanje ARIS
 
  - Gravitacija