Agencija

Sodelavci in telefonske številke

      
  Sektor za mednarodno sodelovanje  
  Lucija Učakar Petrovčič
- mednarodno znanstveno sodelovanje
tel. (01) 400 5944
e-pošta: Lucija.Ucakar-Petrovcic@arrs.si