Razpisi in pozivi

Mednarodni javni razpisi in pozivi v letu 2023

Opomba: Datum objave in izvedba posameznih javnih razpisov in pozivov se izvaja v skladu s proračunskimi zmožnostmi, kar lahko pomeni spremembo navedenih podatkov. Pri dvostranskih mobilnostnih razpisih agencija opravlja posredujočo vlogo. Na podlagi dogovora med obema državama (smernicah, o katerih se predhodno dogovorita sodelujoči državi na ravni pristojnih ministrstev) agencija pripravi besedilo javnega razpisa in izvede celoten administrativni postopek. Glede na število prispelih prijav agencija pripravi predlog slovenskega dela prednostnega seznama prijav za sofinanciranje, ga nato preda slovenskemu delu Meddržavne komisije, ki jo na slovenski strani zastopa ministrstvo, pristojno za znanost. Agencija na ta način izvede evalvacijski postopek samo za slovenski del prijavnih vlog.

 

Predvideni datum objave Razpis Status Predvideni rok za oddajo prijav Predvideni rok za objavo rezultatov Kontaktna oseba
27.01.2023 Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2024 – 2025 zaključen

rezultati
20.04.2023 21.11.2023 Neža Hlebanja
10.03.2023 Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2024–2025 zaključen

rezultati
31.05.2023 07.12.2023 Maja Kranjc Todorović
30.03.2023 Javni razpis za spodbujanje aktivne udeležbe izjemnih mlajših raziskovalcev na odmevnih mednarodnih programih za mlajše raziskovalce zaključen
(26.09.2023)
    Maja Kranjc Todorović
06.04.2023 Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC nova obzorja zaključen
(26.09.2023)
    Maja Turk
14.04.2023 Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2024 - 2025 zaključen

rezultati
15.06.2023 14.12.2023 Maja Turk
24.04.2023 Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti popularizacije znanosti v tujini v letu 2023 zaključen

rezultati
07.06.2023 05.10.2023 Maja Kranjc Todorović
07.06.2023 Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial zaključen
(26.09.2023)

rezultati-september

rezultati-november
 


28.09.2023


15.11.2023
Maja Turk
12.06.2023 Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v letih 2024 - 2026 zaključen

rezultati
06.09.2023 27.03. 2024 Neža Hlebanja
21.06.2023 Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 6. 2023 do 30. 11. 2023) zaključen
(26.09.2023)

rezultati -september

rezultati - oktober

poročilo
65 dni po prejemu spremnega pisma EK
06.12.2023
Aleksandra Panič
28.07.2023 Javni poziv za (so)financiranje sheme doktorskega študija Marie Skłodowska-Curie COFUND - Pečat odličnosti zaključen

rezultati
30.08.2023 11.06.2024 Maja Kranjc Todorović
30.10.2023 Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2024 zaključen 01.02.2024 marec 2024 Jasmina Slapničar
20.11.2023 Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC nova obzorja zaključen

rezultati
31.12.2023

26.02.2024
  Maja Turk
20.11.2023 Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial zaključen

rezultati
31.12.2023

26.02.2024
  Maja Turk
22.11.2023 Javni poziv za (so)financiranje sheme podoktorskega usposabljanja Marie Skłodowska-Curie COFUND - Pečat odličnosti zaključen

rezultati
08.12.2023 11.06.2024 Maja Kranjc Todorović
12.12.2023 Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2024 – 2026 zaključen 08.03.2024 junij 2024 Jasmina Slapničar


Prijave na podlagi neposredne pogodbe

- oddaja prijave slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer ARIS deluje v vlogi partnerske agencije
- oddaja prijave za (so)financiranje projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti
 

Predvideni datum objave Prijave Status Predvideni rok za oddajo prijav Predvideni rok za objavo rezultatov Kontaktna oseba
03.02.2023  Prijava za sofinanciranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
03.04.2023 12.03.2024 Lucija Učakar Petrovčič 
20.02.2023 Prijava za sofinanciranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
stalno odprt -31.12.2023 se zapre obrazec WEAVE FWF/2023 in dne 1.1.2024 se odpre obrazec WEAVE FWF/2024

22.12.2023
Aleksandra Panič
06.03.2023 Prijava za sofinanciranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer GA ČR (The Czech Science Foundation) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
04.04.2023 03.01.2024 Lucija Učakar Petrovčič
06.03.2023 Prijava za sofinanciranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer SNSF -Swiss National Science Foundation deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
03.04.2023
(prvi rok)
13.12.2023 Lucija Učakar Petrovčič
30.03.2023 Prijava za sofinanciranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
10.05.2023 06.12.2023 Aleksandra Panič
04.04.2023 Prijava za sofinanciranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer SNSF - Swiss National Science Foundation deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
02.10.2023
(drugi rok)
07.05.2024 Lucija Učakar Petrovčič
21.07.2023 (So)financiranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti zaključen

rezultati
15.09.2023 14.03.2024 Lucija Učakar Petrovčič
15.09.2023 Prijava za sofinanciranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen 15.12.2023 julij 2024 Aleksandra Panič
21.12.2023 Prijava za sofinanciranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer FNR (Luxembourg National Research Fund) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen 17.04.2024 december 2024 Aleksandra Panič

 

Javni razpisi in pozivi, odprti v letu 2022 s predvideno objavo rezultatov v letu 2023

 

Predvideni datum objave Razpis Status Predvideni rok za oddajo prijav Predvideni rok za objavo rezultatov Kontaktna oseba
18.02.2022 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2023 in 2024 zaključen 20.04.2022 marec 2023 Maja Turk
25.03.2022

 

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2023-2025 zaključen

rezultati
25.05.2022 april 2023 Maja Turk
13.05.2022 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije – objava v letu 2022 zaključen

rezultati - april

rezultati - junij
 

06.04.2023


23.05.2023
Aleksandra Panič
09.12.2022 Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023) zaključen

rezultati - februar

rezultati - maj

rezultati - junij

poročilo
31.05.2023

24.02.2023


12.05.2023


20.06.2023


02.08.2023
Aleksandra Panič
23.12.2022 Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) v teku

rezultati - maj 2023

rezultati - december 2023
stalno odprt


01.06.2023


11.12.2023
  Maja Turk