Shema (so)financiranja po principu vodilne agencije (Lead Agency)

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati prijav za (so)financiranje slovenskega dela raziskovalnih projektov Weave, kjer GA ČR deluje v vlogi vodilne agencije (2023)

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARIS) je v okviru prijav za (so)financiranje slovenskega dela raziskovalnih projektov Weave, kjer GA ČR deluje v vlogi vodilne agencije, prejela 19 prijav. Vseh 19 prijav je bilo formalno popolnih tako pri ARIS kot pri GA ČR in so se tudi uvrstile v ocenjevalni postopek, ki ga je izvedla vodilna agencija GA ČR. V (so)financiranje je bilo sprejetih pet (5) prijav.

 

Priloga:

  • Rezultati: