Podporni instrumenti ERC

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial - november 2023

Na podlagi Sklepa o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial št. 5100-170/2023-18 z dne 7. 11. 2023 ter v zvezi z Javnim razpisom za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial, se za (so)financiranje izbere ena (1) prijava.

 

Priloga:

  • Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial – november 2023: