Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Dvostransko > Predstavitev
Mednarodno sodelovanje
Predstavitev

Z dogovorom o sodelovanju v okviru sheme vodilne agencije (Lead Agency Agreement) dve agenciji iz različnih držav omogočita raziskovalcem prijavo skupnega raziskovalnega projekta pri eni izmed agencij (vodilni agenciji), ki izvede evalvacijski postopek skupne prijave. Prijava raziskovalnega projekta mora biti pripravljena in oddana skladno s pravili agencije, ki je v vlogi vodilne agencije. Oba dela skupnega raziskovalnega projekta morata biti v tesni povezavi in vsak izmed njiju mora doprinesti svoj poseben znanstveni delež. Shema vodilne agencije za prijavitelje skupnega raziskovalnega projekta pomeni bistveno administrativno razbremenitev, saj evalvacijski postopek prijave skupnega raziskovalnega projekta izvede le ena izmed agencij, tj. vodilna agencija. Če je raziskovalni projekt v evalvacijskem postopku pozitivno ocenjen in ga vodilna agencija predlaga v sofinanciranje, partnerska agencija prevzame sofinanciranje svojega dela raziskovalnega projekta brez dodatnega evalvacijskega postopka na podlagi medsebojnega pripoznavanja postopkov evalvacije. Kadar v vlogi vodilne agencije nastopa tuja agencija, mora prijavitelj na ARRS poslati izpolnjen obrazec, ki je naveden v razpisni dokumentaciji.

Javni razpisi in rezultati javnih razpisov

 

Partnerske agencije

Na podlagi sklenjenega medsebojnega sporazuma s posamezno partnersko agencijo je ARRS doslej sklenila štiri dogovore o sodelovanju v okviru sheme vodilne agencije.

 

  Austrija

Partnerska agencija

FWF - Der Wissenschaftsfonds
http://www.fwf.ac.at/

Povezava do javnega razpisa: FWF web page

Sporazum o vodilni agenciji: Memorandum o soglasju o enostranskem upravljanju in vzajemnem priznavanju postopkov ocenjevanja

Memorandum o pripoznanju: Lead Agency Agreement (FWF-ARRS) - Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures

Javni razpis, kjer FWF deluje v vlogi vodilne agencije je stalno odprt. Javni razpis, kjer ARRS deluje v vlogi vodilne agencije, je objavljen enkrat letno kot del javnega razpisa za raziskovalne projekte.

 

  Belgija / Flandrija

Partnerska agencija

FWO - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen   
http://www.fwo.be/

Povezava do javnega razpisa: FWO web page

Sporazum o vodilni agenciji: Memorandum o soglasju o enostranskem upravljanju in vzajemnem priznavanju postopkov ocenjevanja

Memorandum o pripoznanju: Lead Agency Agreement (FWO – ARRS) Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures

Javni razpis, kjer FWO deluje v vlogi vodilne agencije, je objavljen praviloma enkrat letno.

 

  Madžarska

Partnerska agencija

NKFIH – National Research, Development and Innovation Office   
http://nkfih.gov.hu/about-the-office

Povezava do javnega razpisa: NKFIH web page

Sporazum o vodilni agenciji: Memorandum o soglasju o enostranskem upravljanju in vzajemnem priznavanju postopkov ocenjevanja

Memorandum o pripoznanju: Lead Agency Agreement (NKFIH – ARRS) Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures

Javni razpis, kjer FWO deluje v vlogi vodilne agencije, je objavljen praviloma enkrat letno. Javni razpis, kjer ARRS deluje v vlogi vodilne agencije, je objavljen enkrat letno kot del javnega razpisa za raziskovalne projekte.

 

  Švica

Partnerska agencija

SNSF – Swiss National Science Foundation

http://www.snf.ch/en/Pages/default.aspx

Povezava do javnega razpisa: SNSF web page

Sporazum o vodilni agenciji: Sporazum med Švicarskim nacionalnim znanstvenim skladom (SNSF) in Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Memorandum o pripoznanju: Agreement between the Swiss National Science Foundation (SNSF) and the Slovenian Research Agency (ARRS) (referred to as “Partner Organisations”) on a Lead Agency Procedure for the unilateral administration of the evaluation procedure and the mutual recognition of the evaluation results for concerning Swiss-Slovenian Joint Bilateral Projects

ARRS in SNSF sta se dogovorili, da se bosta v vlogi vodilne agencije letno izmenjevali. V letu 2019 bo v vlogi vodilne agencije SNSF.

 

Prihodnji dogovori:

V pripravi so dogovori z drugimi agencijami o sodelovanju v okviru sheme vodilne agencije.

 

Stran ureja: Mojca Boc Zadnja sprememba: 20.02.2019