Podporni instrumenti ERC

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial - januar 2024

Na podlagi Sklepa o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial št. 5100-238/2023-8 z dne 23. 1. 2024 ter v zvezi z Javnim razpisom za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial, se za (so)financiranje izbere ena (1) prijava.

 

Priloga:

  • Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial – januar 2024