Podporni instrumenti ERC

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial - september 2023

Na podlagi Sklepa o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial št. 5100-170/2023-12 z dne 12. 9. 2023 in št. 5100-170/2023-13 z dne 12. 9. 2023 ter v zvezi z Javnim razpisom za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial, se za (so)financiranje izbereta dve (2) prijavi.

 

Priloga:

  • Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial – september 2023: