Podporni instrumenti ERC

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC nova obzorja - december 2023

Na podlagi Sklepa o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC nova obzorja št. 5100-20/2023-8 z dne 19. 12. 2023 ter v zvezi z Javnim razpisom za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC nova obzorja, se za (so)financiranje izbere ena (1) prijava.

 

Priloga:

  • Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC nova obzorja – december 2023: